Murowanie kominów Choszczno


Nie jeden inwestor słysząc o murowaniu kominów myśli sobie, że to nic trudnego. Kilka cegieł, ewentualnie klinkierowanych dziurawek, zaprawa murarska i już – po sprawie. Jednakże jest to proces o wiele bardziej złożony niż by się wydawało. Poniżej przedstawimy Państwu podstawowe błędy robione przy stawianiu kominów oraz szereg wymogów formalnych, jakie należy spełnić by komin stanął.

 

            Lista aktów prawnych, które dotyczą kominów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych. Najważniejsze z nich to:

1) dyrektywa 89/106/EWG,

2) ustawa Prawo budowlane

3) ustawa o wyrobach budowlanych

4)rozporządzenie ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

murowanie kominów choszczno

 

Same wymogi formalne to dopiero początek – jednak od samego ich przestrzegania komin nie stanie. Do jego wymurowania wymagane jest porozumienie i współpraca kilku osób – kierownika budowy, inwestora, projektanta.

 

            Czy jest więc sam komin? Jest on drogą przenoszenia zużytego powietrze i przenoszenia spalin, każdy element go otaczający jest obudową komina. Do podstawowych elementów prawidłowo wykonanego komina należą:

1) fundament – wykonywany jest najczęściej z betonu zbrojnego, szerokość i długość zawsze dobrana jest w taki sposób, aby fundament z każdej strony wystawał co najmniej 15 centymetrów, przybiera on zwykle kształt prostopadłościanu o wysokości nie mniejszej niż 30 centymetrów, tuż pod nim umieszczana jest izolacja na tak zwanym chudziaku,

 

2) trzon – komin właściwy – na fundamencie stawiany jest z pełnej cegły komin, do którego wymurowania używa się zaprawy cementowo-wapiennej. Bardzo ważne jest to, aby komin był na całej długości otynkowany

 

Przy murowaniu komina pamiętać należy o kilku istotnych zasadach. Po pierwsze musimy mieć na uwadze minimalne wymiary przewodów – powinny one mieć 14 x 14 centymetrów, jednakże wszystko zależy od wysokości przewodów i ich przeznaczenia gdyż można również murować komin o nieco większym przekroju, najlepiej jednak aby przewody były w kształcie prostokąta, którego stosunek boków wynosi 2:3 bądź kwadratu.
Po drugie – należy pamiętać o tak zwanych drzwiczkach rewizyjnych, które usytuowane są pod najniższym paleniskiem, z ogniotrwałymi drzwiczkami hermetycznymi – dają one możliwość czyszczenia kominów spalinowych z sadzy.

Trzecią ważną rzeczą jest, gdy komin jest wolno stojący – aby był on oddylatowany od stropu (dylatacja to celowe wprowadzenie pęknięcia w określonym miejscu).

Czwarta rzecz, o której należy pamiętać przy murowaniu komina to, aby w sytuacji gdy wychodzi się z nim ponad dach – zrobić go na taką wysokość aby zapewniała ona właściwy ciąg. Do każdego kąta nachylenia dachu są odpowiednie instrukcje.